ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Ε. & Μ. 28310 52543

Υδραυλικό Καλούπι

Καλούπι Πηγαδοσωλήνων & Τσιμεντοσωλήνων

Τίτλος

Στην SVM δραστηριοποιούμαστε σε ειδικές κατασκευές:
  • προκάτ καλούπια μπετόν όπως καλούπια πυλώνων φωτισμού, στηθαίων πεζοδρομίων, φρεατίων αποχέτευσης
  • πηγαδοσωλήνες - τσιμεντοσωλήνες από Φ1800 έως Φ3000

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΑΛΟΥΠΙ ΠΗΓΑΔΟΣΩΛΗΝΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ (ΑΠΟ 1.80m-3.00m)

Το καλούπι πηγαδοσωλήνας και για βόθρους απορροφητικούς ή στεγανούς που κατασκευάζουμε, τοποθετείται σε σωληνομηχανή που μπορεί να παράγει τσιμεντοσωλήνες, προσφέρει οικονομία υλικού, εξοικονόμηση χώρου, ευελιξία στις διαστάσεις κατασκευής και το κυριότερο ταχύτητα στο χρόνο παραγωγής.

Αναλυτικότερα:

  • Κατασκευάζουμε το καλούπι έτσι, ώστε η σωλήνα να είναι με λεπτότερο πάχος από τις συνηθισμένες και λόγω της δομής και της ισοκατανομής του υλικού, η τσιμεντοσωλήνα να είναι πιο στιβαρή.
  • Από το καλούπι μπορούμε να ξεκαλουπώσουμε την τσιμεντοσωλήνα αμέσως, η οποία κατασκευάζεται με ή χωρίς θυρίδες, έτσι ώστε να μπορεί να μετακινηθεί με το κλαρκ ή κάποιο άλλο ανυψωτικό μέσο και οι ίδιες θυρίδες χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση των πηγαδιών ή αλλιώς για στεγανότητα της σωλήνας. Δύο ώρες μετά από την παραγωγή της τσιμεντοσωλήνας, μπορούμε να ξεκαλουπώσουμε μία άλλη από πάνω της για εξοικονόμηση χώρου χωρίς να έχουμε το φόβο ότι η πρώτη θα σπάσει ή θα παραμορφωθεί.
  • Όλες οι λειτουργίες του καλουπιού γίνονται υδραυλικά κι έτσι έχουμε σε παραγωγή 70 τεμάχια το 8ωρο, περίπου 6 λεπτά για την κάθε τσιμεντοσωλήνα (πηγαδοσωλήνα).
  • Οι διαστάσεις του καλουπιού προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη.