ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Ε. & Μ. 28310 52543

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικές Τεχνικές Πληροφορίες

1
2
3

Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Tracker 80kWp

Τεχνικά Χαρκατηριστικά 1 ΑΧΙΣ 80kWp 2 Axis 80kWp
Βάση Στήριξης Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ
Διάμετρος Εξωτερικού Κύκλου 38μ 38μ
Άξονας Ανατολή-Δύση 270 μοίρες 270 μοίρες
Άξονας Βορράς-Νότος 0 μοίρες 70 μοίρες
Ανίχνευση Πορείας Ήλιου Αστρονομικά Δεδομένα Αστρονομικά Δεδομένα
Μέγιστη Επιφάνεια Πάνελ 400 τρ.μ.Χ. ύψος πάνελ 400 Τρ. μ Χ ύψος πάνελ(Διαξονικά)
Τυπική ισχύ εγκατάστασης (κοινά πάνελ) Έως 80 kWp Έως 80kWp
Μέγιστη Επιφάνεια Κάλυψης 80 kWp 1800τ.μ. 80kWp1800τμ
Τρόπος Έδρασης Κεντρική έδραση με σκυρόδερμα & βίδες (μπετόν 12 m³ gia 80 kWp Κεντρική έδραση περιφεριακή (μπετόν 12 m³ με βίδες 2m³ ) για 80 kWp
Κινητήρας Τροφασικός 1 hp Τριφασικός 1hp
Μετάδοση κίνησης / Λειτουργία Μηχανική Μηχανική
Έλεγχος κίνησης Μέσω PLC Μέσω PLC
Κατανάλωση ενέργειας 0.75 KW/h 0.75 kW/h
Βάρος χωρίς πλαίσια & θεμελίωση 24 Τόνοι 24 τόνοι
Μέγιστη αντοχή σε ταχύτητα ανέμου 120 km/h 120 km/h
Ρύθμιση οριζοντίωσης σε ταχύτητα ανέμου 80km/h 80 km/h
Ύψος από έδαφος Έως 2.30 μ. Έως 2.30 μ. σε θέση λειτουργίας - 160 cm σε οριζόντια θέση
Κατοχύρωση μερών από Ο.Β.Ι. ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033 ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033
Στατική Μελέτη Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055 Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055
Πιστοποιήσεις BS EN ISO 9001:2008 CE BS EN ISO 9001:2008 CE
Tracker 4x20kWp

Τεχνικά Χαρκατηριστικά 1 ΑΧΙΣ 80kWp 2 Axis 80kWp
Βάση Στήριξης Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ
Διάμετρος Εξωτερικού Κύκλου 22μ 22μ
Άξονας Ανατολή-Δύση 270 μοίρες 270 μοίρες
Άξονας Βορράς-Νότος 0 μοίρες 70 μοίρες
Ανίχνευση Πορείας Ήλιου Αστρονομικά Δεδομένα Αστρονομικά Δεδομένα
Μέγιστη Επιφάνεια Πάνελ 100 τρ.μ.Χ. ύψος πάνελ 100 Τρ. μ Χ ύψος πάνελ(Διαξονικά)
Τυπική ισχύ εγκατάστασης (κοινά πάνελ) Έως 80 kWp Έως 80kWp
Μέγιστη Επιφάνεια Κάλυψης 100 kWp 1800τ.μ. 100 kWp 1800τ.μ.
Τρόπος Έδρασης Κεντρική έδραση με σκυρόδερμα & βίδες (μπετόν 12 m³ gia 80 kWp Κεντρική έδραση περιφεριακή (μπετόν 12 m³ με βίδες 2m³ ) για 80 kWp
Κινητήρας Τροφασικός 1 hp Τριφασικός 1hp
Μετάδοση κίνησης / Λειτουργία Μηχανική Μηχανική
Έλεγχος κίνησης Μέσω PLC Μέσω PLC
Κατανάλωση ενέργειας 0.75 KW/h 0.75 kW/h
Βάρος χωρίς πλαίσια & θεμελίωση 6 Τόνοι 6 Τόνοι
Μέγιστη αντοχή σε ταχύτητα ανέμου 120 km/h 120 km/h
Ρύθμιση οριζοντίωσης σε ταχύτητα ανέμου 80km/h 80 km/h
Ύψος από έδαφος Έως 2.30 μ. Έως 2.30 μ. σε θέση λειτουργίας - 160 cm σε οριζόντια θέση
Κατοχύρωση μερών από Ο.Β.Ι. ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033 ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033
Στατική Μελέτη Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055 Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055
Πιστοποιήσεις BS EN ISO 9001:2008 CE BS EN ISO 9001:2008 CE
Tracker 10kWp σε Δώμα

Τεχνικά Χαρκατηριστικά 1 ΑΧΙΣ 80kWp 2 Axis 80kWp
Βάση Στήριξης Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ
Διάμετρος Εξωτερικού Κύκλου 12μ 12μ
Άξονας Ανατολή-Δύση 270 μοίρες 270 μοίρες
Άξονας Βορράς-Νότος 0 μοίρες 70 μοίρες
Ανίχνευση Πορείας Ήλιου Αστρονομικά Δεδομένα Αστρονομικά Δεδομένα
Μέγιστη Επιφάνεια Πάνελ 40 τρ.μ.Χ. ύψος πάνελ 40 Τρ. μ Χ ύψος πάνελ(Διαξονικά)
Τυπική ισχύ εγκατάστασης (κοινά πάνελ) Έως 10 kWp Έως 10 kWp
Μέγιστη Επιφάνεια Κάλυψης 10 kWp 113τ.μ. 10 kWp 113τ.μ.
Τρόπος Έδρασης Κεντρική έδραση με σκυρόδερμα & βίδες (μπετόν 12 m³ gia 10 kWp Κεντρική έδραση περιφεριακή (μπετόν 12 m³ με βίδες 2m³ ) για 10 kWp
Κινητήρας Τροφασικός 1 hp Τριφασικός 1hp
Μετάδοση κίνησης / Λειτουργία Μηχανική Μηχανική
Έλεγχος κίνησης Μέσω PLC Μέσω PLC
Κατανάλωση ενέργειας 0.25 KW/h 0.25 KW/h
Βάρος χωρίς πλαίσια & θεμελίωση 2 Τόνοι 2 Τόνοι
Μέγιστη αντοχή σε ταχύτητα ανέμου 120 km/h 120 km/h
Ρύθμιση οριζοντίωσης σε ταχύτητα ανέμου 80km/h 80 km/h
Ύψος από έδαφος Έως 2.30 μ. Έως 2.30 μ. σε θέση λειτουργίας - 160 cm σε οριζόντια θέση
Κατοχύρωση μερών από Ο.Β.Ι. ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033 ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033
Στατική Μελέτη Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055 Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055
Πιστοποιήσεις BS EN ISO 9001:2008 CE BS EN ISO 9001:2008 CE