ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Ε. & Μ. 28310 52543

Φωτοβολταϊκά Πάρκα (Tracker)

Το σύστημα GEA® PV Sun Tracker

2
3
4

Το σύστημα GEA® PV Sun Tracker αποτελεί μία από τις καλύτερες λύσεις στην αγορά για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ο σχεδιασμός του έγινε με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς για μία λύση Tracker σε τιμή πολύ κοντά σε σταθερές βάσεις στήριξης, με μικρή απαιτούμενη επιφάνεια εγκατάστασης, εύκολη συναρμολόγηση και αξιοπιστία στον χρόνο. Επιτυγχάνει αζιμουθιακή και γωνιακή παρακολούθηση του ήλιου για μέγιστη απόδοση της εγκατάστασης. Διατίθεται σε εκδόσεις του ενός και δύο αξόνων.

Το Sun Tracker GEA κινείται με αυτόνομο λογισμικό προσαρμοσμένο για όλο τον 21 αιώνα με δυνατότητα αναβάθμισης. To σύστημα οδηγείται αξιόπιστα με ένα PLC και οι κινήσεις γίνονται με γωνιακό μειωτήρα για την αζιμουθιακή κίνηση και το έμβολο για την γωνιακή κίνηση στην περίπτωση των 2 αξόνων. Καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια και είναι αυτόνομο , αυτοεξυπηρετούμενο.

 • Η αύξηση της παραγόμενης ενέργειας είναι αδιαμφισβήτητη και αξίζει από οικονομικής πλευράς η χρήση του Gea Sun Tracker.
 • Το Gea Sun Tracker μας δίνει το μέγιστο βέλτιστο της παραγωγής ενός φωτοβολταϊκού συστήματος με την μικρότερη κατανάλωση αυτοεξυπηρέτησης.
 • Στιβαρή κατασκευή στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ. Υψηλή αντοχή στον χρόνο και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
 • Αντοχή σε υψηλές ταχύτητες ανέμου έως 120km/h, με προτεινόμενη αυτόματη οριζοντίωση στα 70- 80km/h.
 • Κίνηση με υδραυλικό κύκλωμα , κλειστές κινήσεις των κινούμενων μερών (γωνιακός μειωτήρας – έμβολο ) που ελέγχονται με παλμογεννήτριες και ασφαλισμό της κίνησης.
 • Η παραγόμενη ισχύς των Gea Sun Tracker αυξάνεται από 25% στην περίπτωση του 1 Axis έως και 35 % για το 2 Axis, συγκριτικά με την σταθερή διάταξη, με μικρή διαφορά στο κόστος εγκατάστασης.
Πλεονεκτήματα:
 • Ύψος κάτω των 2,5 μέτρων
 • Από 5kWp έως 20kWp δυνατότητα εγκατάστασης σε κεκλιμένο έδαφος
 • Εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντοχή σε ταχύτητες ανέμου σε σχέση με άλλα συστήματα
 • Αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα σταθερά συστήματα 25-35%
 • Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εγκατάστασης
 • Απαιτεί μικρότερη έκταση για την εγκατάσταση ακόμα και σε σύγκριση με σταθερά συστήματα
 • Αποφεύγεται η σκίαση των πάνελ ακόμα και στο σύστημα ενός άξονα
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε κτήρια και ταράτσες πολυκατοικιών
 • Μειώνεται η πιθανότητα άμεσου κεραυνικού πλήγματος λόγω χαμηλού ύψους
 • Εξασφαλίζει χαμηλό κόστος εγκατάστασης
 • Ιδανική εκμετάλλευση της διαθέσιμης επιφάνειας
 • Ευκολία στον καθαρισμό των πάνελ λόγω πολύ χαμηλού ύψους
 • Δυνατότητα μεταβολής διαστάσεων χωρίς αλλαγή των βασικών στοιχείων κίνησης
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση του tracker
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση των πάνελς